Cách phúc khảo bài thi CFA (lĩnh vực tài chính) – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
04/08/2021
Cách phúc khảo bài thi CFA (lĩnh vực tài chính)

Những thông tin chi tiết bao gồm hạn chót và quy trình thanh toán có thể được tìm thấy trong Mẫu đơn yêu cầu phúc khảo (Retabulation Request Form), có trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Quy trình phúc khảo chỉ xác nhận rằng điểm của thí sinh được ghi nhận và tính tổng đúng. Phúc khảo không phải là một quy trình kháng cáo hay dịch vụ chấm điểm lại, và cũng không thay đổi điểm cho các câu trả lời đơn lẻ của thí sinh. Nếu kết quả được xác nhận là chính xác, thí sinh sẽ có trách nhiệm trả phí phúc khảo và lệ phí này sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên, nếu kết quả của thí sinh được xác nhận là không chính xác, ngay cả khi không làm thay đổi kết quả bài thi của thí sinh, Viện CFA sẽ ngay lập tức hoàn lại phí phúc khảo.

Phúc khảo phần trắc nghiệm: Một nhân viên của CFA sẽ lấy phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh, xác nhận tên, ID và so sánh bằng tay những câu trả lời đã được tô với đáp án. Sau đó xác nhận kết quả đã được thêm vào và đưa lên dữ liệu của CFA đúng hay chưa.

Phúc khảo phần viết luận: Một nhân viên của CFA xác nhận kết quả của tất cả các phần câu hỏi được lưu lại và tính tổng trong dữ liệu đúng hay chưa.

Tags

Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
IIG Việt Nam giới thiệu Group Facebook “Thẳng tiến vào Đại học với TOEFL ITP”