Thông báo thay đổi mẫu phiếu điểm TOEFL ITP – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
01/07/2014
Thông báo thay đổi mẫu phiếu điểm TOEFL ITP

IIG Việt Nam trân trọng thông báo:

Theo quy định của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), kết quả TOEFL ITP (TOEFL ITP score report) được thể hiện trên mẫu phiếu điểm mới như sau:

Mẫu mới

Mẫu cũ

Mẫu phiếu điểm mới được ETS triển khai trên toàn thế giới và được áp dụng trong cả hệ thống IIG Việt Nam kể từ ngày 01/7/2014. Các phiếu điểm theo mẫu cũ vẫn có giá trị tới hết thời hạn quy định của phiếu điểm.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, vui lòng liên hệ các văn phòng IIG Việt Nam trên toàn quốc.

Trân trọng.

Tags

hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”