Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEIC ONLINE 29/12/2022 14:00 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
2 MOS/IC3 22/12/2022 14:00
15:30
17:00
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 4-6 tuần
3 TOEIC ONLINE 17/12/2022 8:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
4 TOEIC 29/12/2022 AM
PM
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
5 MOS/IC3 11/01/2023 AM
PM
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 6-8 tuần
6 TOEIC ONLINE 06/01/2023 8:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
7 TOEIC ONLINE 15/12/2022 8:45 <br 13:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
8 TOEIC 06/01/2023 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
TOEIC 06/01/2023 DN