Lịch thi và trả kết quả – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEIC 18/08/2022 18:00 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
2 TOEFL ITP 23/08/2022 8:45 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
3 TOEIC ONLINE 19/08/2022 18:00 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
4 TOEIC 07/09/2022 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
5 TOEIC 30/08/2022 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
6 TOEIC 25/08/2022 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
7 TOEIC ONLINE 07/09/2022 14:00 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
8 TOEIC ONLINE 26/08/2022 AM
PM
EV
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
TOEIC ONLINE 26/08/2022 HCM