Văn hoá IIG – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA IIG VIỆT NAM

15/07/2021

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA IIG VIỆT NAM

TIÊN PHONG ĐỔI MỚI Học tập chủ động, không ngừng hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ mỗi ngày, thay đổi để thích ứng với thế giới, thị trường. Luôn tìm kiếm những giải pháp tiên tiến cho sản phẩm, dịch vụ, tìm ra cách thông minh để giải quyết mọi thứ tốt hơn. Đã tốt […]

BỘ GEN VĂN HOÁ IIG VIỆT NAM

15/07/2021

BỘ GEN VĂN HOÁ IIG VIỆT NAM

TUÂN THỦ IIGer tuyệt đối tuân thủ pháp luật, các đạo luật quốc tế trong kinh doanh. Nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chuẩn, quy trình vận hành và các tài liệu hướng dẫn. Chỉ khi tuân thủ tốt, bạn sẽ tìm ra các phát sinh và đánh giá tính hiệu quả của […]

BỘ GEN VĂN HOÁ IIG VIỆT NAM