Tuyển dụng chi tiết – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Tuyển dụng chi tiết
Tuyển dụng chi tiết

Dịch vụ khách hàng

IIG Việt Nam

 • Tuyển dụng chi tiết Full time
 • Tuyển dụng chi tiết Hà Nội
 • Tuyển dụng chi tiết 10.000.00 - 12.000.000
 • Tuyển dụng chi tiết 12/02/2021

Phúc Lợi

 • Tuyển dụng chi tiết Bảo hiểm
 • Tuyển dụng chi tiết Đào tạo
 • Tuyển dụng chi tiết Thưởng

Mô Tả Công Việc

 1. Công tác lễ tân:

  - Đón tiếp khách hàng, đối tác tới liên hệ công việc tại văn phòng công ty theo đúng quy trình, quy định nghiệp vụ;

  - Trực tổng đài điện thoại: tiếp nhận thông tin và giải đáp hướng dẫn thông tin cho khách hàng; hoặc nối máy tới các bộ phận liên quan;

  - Xác minh CMT thí sinh và bán thẻ TPO;

  - Thực hiện công tác Lễ tân đón tiếp trong các sự kiện của Công ty;

  - Bao quát chung việc vệ sinh và sắp đặt ở quầy, tầng 2;

 2. Công tác Hành chính:

  - Câp nhật danh bạ line nội bộ hàng tháng khi có nhân sự mới các phòng ban;

  - Tiếp nhận công văn, giấy tờ, bưu kiện được gửi đến công ty, chuyển phát đến các phòng ban và cấp có thẩm quyền giải quyết;

  - Liên hệ và phối hợp công việc với đối tác chuyển phát nhanh: đầu mối gửi chuyển phát các công văn, giấy tờ, tài liệu, văn bản ra ngoài Công ty theo đúng quy trình chuyển phát; cập nhật lịch chuyển phát trong các kỳ nghỉ Lễ, tổng hợp và thanh toán cước chuyển phát định kỳ hàng tháng;

Nộp hồ sơ
Tuyển dụng chi tiết