Gmetrix – ACPro

Ôn luyện

Gmetrix – ACPro

Gmetrix – ACPro

Gmetrix ACPro là hệ thống tổng hợp các kiến thức trọng điểm với đa dạng bài tập giúp học viên làm quen trước khi chính thức đi thi.

Xem chi tiết
Gmetrix MOS

Gmetrix MOS

Gmetrix MOS sử dụng học liệu chính thống của Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport (Hoa Kỳ), giúp học viên ôn luyện các bài thi MOS với các cấp độ khác nhau (Specialist, Expert, Master).

Xem chi tiết
Gmetrix – IC3

Gmetrix – IC3

Đề thi thử IC3 là công cụ hỗ trợ ôn luyện với đa dạng các bài tập được thiết kế giống hệt bài thi, giúp học viên làm quen với môi trường và áp lực thời gian như khi đi thi thật.

Xem chi tiết
GMETRIX – IC3 SPARK

GMETRIX – IC3 SPARK

Đề thi thử IC3 Spark là tổng hợp các bài ôn luyện với các cấp độ khác nhau, giúp người học làm quen với môi trường và cách thức làm bài thi.

Xem chi tiết
Xem thêm
GMETRIX – IC3 SPARK GMETRIX – IC3 SPARK

TOEIC
TOEIC SW
TOEIC Bridge
Bài thi TOEIC SP
TOEFL Primary
TOEFL Junior
TOEFL ITP
TOEFL iBT
MOS
IC3
IC3 Spark
ACP
MCE
Autodesk
Apple Swift
TOPIK
AP
SAT
SSAT
GRE
CFA
CFA