Giới thiệu sách Giáo khoa Tin học 3

MÔN TIN HỌC 3

Nội dung

1. Tập huấn sử dụng sách

- Tài liệu Tập huấn xem tại đây

- Bài giảng Tập huấn xem tại đây

2. Sách điện tử

- Sách học sinh xem tại đây

- Sách giáo viên xem tại đây

- Vở bài tập xem tại đây

3. Học liệu bổ trợ sách

- Bài 1. Thông tin và quyết định

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 2. Ba dạng thông tin thường gặp

- Bài 3. Xử lí thông tin

- Bài 4. Máy xử lí thông tin

- Bài 5. Các thành phần cơ bản của máy tính

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 6. Các loại máy tính thông dụng

- Bài 7. Sử dụng chuột máy tính

- Bài 8. Tư thế khi làm việc với máy tính

- Bài 9. Điều khiển máy tính

- Bài 10. An toàn về điện khi sử dụng máy tính

- Bài 11. Bàn phím máy tính

- Bài 12. Cách gõ bàn phím

- Bài 13. Tin tức và giải trí trên Internet

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 14. Thông tin trên Internet

- Bài 15. Sắp xếp

- Bài 16. Sơ đồ hình cây

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 17. Tệp, thư mục và ổ đĩa

- Bài 18. Tạo, xóa, đổi tên thư mục

  • Một số hình ảnh để thực hành xem tại đây

- Bài 19. Bảo vệ thông tin cá nhân, gia đình

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 20. Phần mềm trình chiếu

- Bài 21. Nhập văn bản cho trang chiếu

- Bài 22. Chèn hình ảnh vào trang chiếu

- Bài 23. Quan sát thế giới tự nhiên nhờ máy tính

- Bài 24. Luyện tập sử dụng chuột máy tính

- Bài 25. Công việc thực hiện theo từng bước

- Bài 26. Chia nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 27. Cách nói Nếu…thì…

- Bài 28. Xác định nhiệm vụ

- Bài 29. Nhiệm vụ và sự trợ giúp của máy tính

- Bài 30. Thực hiện nhiệm vụ có sự trợ giúp của máy tính

4. Đề kiểm tra cuối học kì

  • Đề kiểm tra học kì I minh họa 1 xem tại đây
  • Đề kiểm tra học kì II minh họa 1 xem tại đây
Giới thiệu sách Giáo khoa Tin học 3