Cách đăng ký thi IC3 Spark

Để dự thi IC3 Spark, phụ huynh đăng ký thi tại các địa điểm thi mà IIG Việt Nam tổ chức, khi đi vui lòng mang theo giấy tờ sau để làm thủ tục:

  • 03 ảnh thẻ 3×4 rõ nét, chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh)
  • Hộ chiếu/Giấy khai sinh (bản sao) có đầy đủ dấu, không bị rách, nhàu nát, không sửa các thông tin

Để được tư vấn chi tiết, phụ huynh vui lòng gọi hotline: 1900 636 929

Cách đăng ký thi IC3 Spark