Thông báo: Cập nhật định dạng bài thi TOEIC Speaking từ ngày 07/08/2021

Kính gửi Quý khách hàng, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) xin thông báo một số cập nhật mới với bài thi TOEIC Speaking từ ngày 07/08/2021 tại Việt Nam. Theo đó, những câu hỏi trong bài thi TOEIC Speaking … Đọc tiếp Thông báo: Cập nhật định dạng bài thi TOEIC Speaking từ ngày 07/08/2021