Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Trưởng phòng Thanh tra & Kiểm soát nội bộ
Được viết ngày Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 14:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý chất lượng; Cải tiến, chuẩn hóa Hệ thống quy trình, quy định của Công ty Xây dựng và kiện toàn hệ...
Chuyên viên thiết kế
Được viết ngày Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 14:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC   -         Quản lý toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty và mỗi sản phẩm; thực hiện...
Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp
Được viết ngày Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020 09:38
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các bước của quy trình tuyển dụng nhằm đáp ứng tuyển đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu...
Trưởng phòng Kinh doanh
Được viết ngày Thứ năm, 22 Tháng 10 2020 09:11
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
Trưởng phòng Nhân sự
Được viết ngày Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 10:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty - Xây dựng, đệ trình,...
Trưởng nhóm Kinh doanh/Sales Team Leader
Được viết ngày Thứ năm, 10 Tháng 9 2020 09:05
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện nhiệm vụ quản lý 1 nhóm Sales B2B  phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm tiếng Anh/Tin học quốc...
Chuyên viên Pháp chế
Được viết ngày Thứ bảy, 29 Tháng 8 2020 10:28
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu tư vấn pháp lý - Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức trong toàn hệ thống IIG Việt Nam; -...
Trưởng phòng Kinh doanh (Học viện IIG)
Được viết ngày Thứ tư, 05 Tháng 8 2020 13:57
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch kinh...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.