Lịch thi và trả kết quả

IIG Việt Nam tuân thủ triệt để quy định phòng, chống Coivd-19, bám sát mục tiêu kép của Chính phủ

Thời gian qua, dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, với đường lối linh hoạt của Chính phủ tại đợt dịch lần này, IIG Việt Nam cũng như nhiều doanh nghiệp khác đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh doanh.