Lịch thi và trả kết quả

Vinh danh Đại sứ TOEIC Việt Nam 3/2021 miền Trung: Anh Hồ Hoàng Quân - Thủ tục viên hàng không, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

Mở đầu cho chuỗi hoạt động vinh Đại sứ TOEIC Việt Nam tháng 3/2021 tại miền Trung là buổi vinh danh tại chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) tại Đà Nẵng. Anh Hồ Hoàng Quân – Thủ tục viên hàng không của công ty chính thức đảm nhiệm vai trò là một trong những Đại sứ đầu tiên giúp lan tỏa ý nghĩa của việc nâng cao trình độ tiếng Anh, ứng dụng vào công việc trong giới trẻ Việt Nam thời hội nhập.