Lịch thi và trả kết quả

Tin tức sự kiện

Ngày 29/03/2021, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp...
  Vừa qua, trường Đại học Hải Phòng cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về việc triển khai...
Ngày 04/04/2021 tới đây, các bạn học sinh Tiểu học xuất sắc của Thủ đô sẽ bước vào Vòng Tuyển chọn cấp Thành phố (Vòng 2)...