Lịch thi và trả kết quả

Cuộc thi vô địch MOS -- Hồ Chí Minh 2014 (MOS Challenge -- Hochiminh 2014)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh (Sở GD&ĐT TP.HCM) phối hợp với IIG Việt Nam -- Đại diện quốc gia của Certiport (Hoa Kỳ) tại Việt Nam, tổ chức Cuộc thi Vô địch MOS Hồ Chí Minh 2014 (MOS Challenge 2014)

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.