Lịch thi và trả kết quả

Hội thảo Giải pháp Chuẩn hóa Năng lực Tiếng Anh và Tin học cho Sinh viên tốt nghiệp và Công chức

TP.Thái Nguyên ngày 11/10/2013, Hội thảo "Giải pháp Chuẩn hóa Năng lực Tiếng Anh và Tin học cho Sinh viên tốt nghiệp và Công chức" được tổ chức tại Hội trường Trường Đại học Thái Nguyên với sự tham gia của Đại diện Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), đại diện Microsoft Việt Nam, lãnh đạo các Sở Giáo dục & Đào tạo khu vực Trung Du Miền Núi Phía Bắc, đại diện các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS tại khu vực Thái Nguyên và các tỉnh lân cận cũng như đông đảo sinh viên của các trường thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.