Lịch thi và trả kết quả

Tập huấn giáo viên

Tập huấn giáo viên là những khoá tập huấn chuyên sâu dành cho giáo viên Tiếng Anh về phương pháp giảng dạy theo định hướng bài thi quốc tế bao gồm TOEIC/ TOEFL Primary/ TOEFL Junior/ TOEFL ITP/ TOEFL iBT. Các khóa tập huấn này sẽ giúp giáo viên tích luỹ thêm được kinh nghiệm giảng dạy thông qua các kiến thức chuyên môn cũng như những phương pháp giảng dạy cập nhật được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đã được các chuyên gia của Viện Giáo dục Khảo thí Hoa Kỳ (ETS) đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ. Sau mỗi khoá tập huấn, học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ bởi IIG Việt Nam - đơn vị đại diện duy nhất của ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Mục đích chung của các khóa tập huấn này nhằm giới thiệu chi tiết về định dạng bài thi và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi quốc tế dành cho các giáo viên dạy tiếng Anh muốn nghiên cứu sâu để nâng cao phương pháp giảng dạy hiệu quả theo định hướng bài thi tiếng Anh quốc tế.

Ngoài ra, IIG Việt Nam cũng cung cấp các khóa tập huấn giới thiệu về các chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thành viên của ETS thiết kế và phát triển cũng như cách thức sử dụng và ứng dụng các chương trình này vào giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo. Các khóa tập huấn này bao gồm: ED – ED Tích hợp; ED – ESP; và ED – IIG TOEIC Shortcut. Cuối mỗi khóa học này, học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của Ban tổ chức cũng sẽ được cấp chứng chỉ bởi IIG Việt Nam - đơn vị đại diện duy nhất của ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Các khoá tập huấn

  1. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC quốc tế 
  2. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL iBT 
  3. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL ITP 
  4. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior 
  5. Tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh có sử dụng chương trình trực tuyến English Discoveries (ED) và ED tích hợp với các tài liệu có sẵn.
  6. Tập huấn giáo viên về việc sử dụng Chương trình Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành ED – ED ESP
  7. Tập huấn giáo viên về sử dụng English Discoveries trong giảng dạy tiếng Anh và giới thiệu về Chương trình IIG TOEIC Shortcut

Chi tiết nội dung các khóa tập huấn xem tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Miền Bắc

Ms. Tân Anh

Tel: 024 3773 2411 (Ext: 170)

Mobile: 0967 410 404

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miền Trung

Ms. Phạm Thị Khánh Phượng

Tel: 0236 3525 828

Mobile: 0935 529 596

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miền Nam

Ms. Lê Thị Thanh Thủy

Tel: 028 3990 5888 (Ext: 817)

Mobile: 0936 344 996

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.