Lịch thi và trả kết quả

Tài liệu thực hành MOS

 

Các bài tập thực hành được xây dựng cùng với giáo trình giảng dạy MOS bao gồm ba nội dung Word, Excel và PowerPoint với những ưu điểm vượt trội:

  • Giúp Học viên vừa học vừa thực hành trên hệ thống Microsoft Offie.
  • Giúp Học viên có thể chủ động thời gian học thêm ngoài giờ trên lớp dựa trên tài liệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành được cung cấp đầy đủ và khoa học.
  • Đảm bảo Học viên được thực hành những kỹ năng tin học văn phòng cần thiết.

Học viên thực hiện tải tài liệu về máy tính cá nhân và thực hành theo từng bài tập trong giáo trình.

1. Tải tài liệu thực hành Word 2016: Tại đây

2. Tải tài liệu thực hành Excel 2016: Tại đây

3. Tải tài liệu thực hành PowerPoint 2016: Tại đây

4. Tải tài liệu thực hành Word 2013: Tại đây

5. Tải tài liệu thực hành Excel 2013: Tại đây

6. Tải tài liệu thực hành PowerPoint 2013: Tại đây

 

 

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.