Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi Tin học

Giới thiệu MTA
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:55
1. MTA là gì? MTA: Microsoft Technology Associate (MTA) là chứng chỉ chứng nhận những kiến thức cơ bản cần thiết trên con đường sự...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.