Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi Tin học

ACA
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:55
1. ACA là gì? ACA: Adobe Certified Associate  là chứng chỉ chứng nhận kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm Adobe của bạn trong thiết...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.