Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi Tin học

Giới thiệu về bài thi Autodesk
Được viết ngày Thứ năm, 09 Tháng 7 2020 15:07
1. Autodesk là gì? Autodesk là hãng phần mềm nổi tiếng chuyên về các phần mềm về CAD (Computer Aided Design - Thiết kế có sự trợ giúp...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.