Lịch thi và trả kết quả

Cuộc thi Vô địch TOEFL Junior

1. Giới thiệu. Cuộc thi Vô địch TOEFL Junior 2013 dành cho học sinh Trung học cơ sở (gọi tắt là TOEFL Junior Challenge 2013) là cuộc thi...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.