Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi tiếng Anh

Trưởng phòng Thanh tra & Kiểm soát nội bộ
Được viết ngày Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 14:09
  1. Quản lý chất lượng; Cải tiến, chuẩn hóa Hệ thống quy trình, quy định của Công ty Xây dựng và kiện toàn hệ thống kiểm...
Chuyên viên Content Marketing
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 15:33
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch Content trên các phương tiện truyền thông (Facebook, Website, email, video…) theo kế hoạch từng chiến...
THÔNG  BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ WEB & PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM   I. Mô tả công việc Quản trị website - ...
Tuyển dụng
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 16:02
Tuyển dụng...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.