Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi tiếng Anh

Địa điểm thi
Được viết ngày Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 17:12
Các bạn vui lòng chọn bài thi muốn xem danh sách các địa điểm thi trên cả nước:            ...
Test site
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 16:02
Test site...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.