Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi tiếng Anh

TOEIC Speaking & Writing
Được viết ngày Thứ bảy, 04 Tháng 1 2014 09:32
Giới thiệu về bài thi TOEIC® Speaking and Writing Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh...
TOEFL Primary
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:41
TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được ETS nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao kỹ...
TOEFL Junior
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:41
TOEFL Junior  Các nghiên cứu cho thấy nhu cầu về một công cụ chuẩn đánh giá khả năng tiếng Anh cho học sinh ngày nay là rất lớn...
TOEFL ITP
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:40
  Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng...
TOEFL iBT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:40
1. Giới thiệu TOEFL iBT là bài thi nằm trong hệ thống “Gia đình TOEFL” được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo...
TOEIC Bridge
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:40
  TOEIC Bridge là chương trình kiểm tra tiếng Anh quốc tế từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. TOEIC Bridge được coi là "cầu nối" giúp...
ETS TFI
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:39
Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì sự tiến bộ và công...
TOEIC
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:39
1. Giới thiệu về bài thi TOEIC Listening and Reading Trải qua hơn 30 năm phát triển, bài thi TOEIC Listening and Reading đã đã được chấp...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.