Lịch thi và trả kết quả

Các hình thức thi TFI®

1. Thi TFI định kỳ

TOEIC Vietnam tổ chức thi TFI định kỳ cho các cá nhân vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần trong giờ hành chính tại các văn phòng của TOEIC Vietnam ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng ký dự thi?

Thí sinh cần phải trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký dự thi tại các văn phòng của TOEIC Vietnam muộn nhất là 01 ngày trước khi thi. Khi đi đăng ký thi, thí sinh cần phải mang theo 3 ảnh thẻ 3-4 chụp không quá 6 tháng và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu, bằng cấp cao nhất, thẻ học sinh…).Thủ tục đăng ký dự thi không được chấp nhận qua điện thoại, fax hoặc e-mail.

Kết quả thi TFI

Mỗi thí sinh sẽ nhận được tờ phiếu điểm trong phong bì có niêm phong. Khi tới văn phòng TOEIC Vietnam nhận kết quả thi, thí sinh cần phải xuất trình:

- Form đăng ký dự thi (bản gốc).
- Chứng minh thư (hộ chiếu, bằng cấp cao nhất, thẻ học sinh…)

Trong trường hợp thí sinh uỷ quyền cho người khác đến nhận kết quả thi, thí sinh đó cần phải thông báo cho nhân viên của văn phòng TOEIC Vietnam ngay sau khi rời khỏi phòng thi.

Kết quả bài thi của thí sinh sẽ được thông báo sau ba ngày làm việc kể từ ngày thi. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thêm phiếu điểm, thí sinh cần phải điền những thông tin cần thiết vào bản mẫu có tại văn phòng TOEIC Vietnam. Lệ thí cho mỗi phiếu điểm in thêm là 20.000 đồng.

Thí sinh có thể yêu cầu cung cấp chứng chỉ (Certificate of Achievement). Thí sinh sẽ nhận bằng sau 10 ngày kể từ ngày yêu cầu và lệ phí cho mỗi bằng chứng nhận là 10 USD.

2. Thi TFI mở rộng

TOEIC Vietnam tổ chức kỳ thi TFI mở rộng dành cho các công ty, cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt nam với số lượng không hạn chế. Các buổi thi này được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng vào bất cứ thời gian nào và ngày nào trong tuần. Trong trường hợp buổi thi diễn ra vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hay ngoài giờ hành chính, khách hàng không phải chịu thêm chi phí.

Đăng ký dự thi?

Đơn vị đăng ký dự thi cần gửi cho văn phòng TOEIC Vietnam bản đăng ký theo mẫu có đầy đủ thông tin về những người sẽ tham gia dự thi muộn nhất là 01 tuần trước ngày thi.

Kết quả thi TFI?

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thi, TOEIC Vietnam sẽ cung cấp cho khách hàng bản báo cáo kết quả thi gồm danh sách điểm số của tất cả các thí sinh, biểu đồ so sánh…và phiếu điểm riêng của từng cá nhân.

Kết quả thi này sẽ được gửi tới bộ phận chức năng của công ty, tổ chức, cơ sở đào tạo (thường là bộ phận quản lý nhân sự, giáo vụ). TOEIC Vietnam không cung cấp riêng phiếu điểm cá nhân cho thí sinh trong đơn vị nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của công ty, tổ chức, cơ sở đào tạo đã ký hợp đồng.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.