Lịch thi và trả kết quả

Tổ chức biên soạn chương trình TFI®

Chương trình TFI được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ - ETS phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về một công cụ đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp tin cậy và hiệu quả..

ETS được thành lập năm 1947 và có trụ sở tại Princeton, New Jersey, Hoa kỳ. ETS hiện là cơ quan đứng đầu thế giới về thiết kế, tổ chức các chương trình đánh giá ngôn ngữ quy mô lớn và nghiên cứu giáo dục. Các khách hàng của ETS là các cá nhân, công ty,tổ chức giáo dục và các cơ quan chính phủ ở gần 200 quốc gia. ETS đã thiết kế các bài kiểm tra và tổ chức kiểm tra cho hơn 12 triệu lượt người trên khắp thế giới.

Hiện tại đội ngũ nhân viên của ETS có gần 2,500 người làm việc chính thức, trong đó có 1100 chuyên gia chuyên ngành giáo dục, tâm lý và thống kê; gần 600 người có bằng cấp cao, trong đó có 240 tiến sĩ.

ETS cũng đã biên soạn nhiều chương trình kiểm tra dạng trắc nghiệm đang được sử dụng phổ biến trên thế giới như: TOEFL, SAT, GRE, TOEIC, TOEIC Bridge, Criterion…

Để tìm hiểu thêm thông tin về Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ - ETS, các bạn hãy truy cập vào địa chỉ: www.ets.org

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.