Lịch thi và trả kết quả

TFI

Các hình thức thi TFI®
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:09
1. Thi TFI định kỳ TOEIC Vietnam tổ chức thi TFI định kỳ cho các cá nhân vào sáng thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần trong giờ hành...
Ứng dụng của bài thi TFI
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:08
Ứng dụng tại các công ty và tổ chức: Tiêu chuẩn hoá trình độ tiếng Pháp cho từng vị trí công việc. Kiểm tra trình độ tiếng...
Bố cục bài thi TFI
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:08
  Nghe hiểu: 90 Câu hỏi – 42 phút Điểm: 5 - 495 Đọc hiểu: 90 Câu hỏi – 68 phút Điểm: 5 –...
Tổ chức biên soạn chương trình TFI®
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:08
Chương trình TFI được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ - ETS phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về một công cụ đánh giá khả năng sử...
Bài thi TFI
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:07
Chương trình kiểm tra tiếng Pháp quốc tế (TFI) đánh giá trình độ sử dụng tiếng Pháp của những người không phải là bản ngữ. Bài...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.