Lịch thi và trả kết quả

SSAT

  1. Giới thiệu SSAT (Secondary School Admission Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường cấp 2, 3 tư...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.