Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi GRE 2012-2013

Kể từ tháng 10/2012, IIG Việt Nam sẽ tổ chức thi GRE trên giấy (the paper-based test) tại cả 03 văn phòng của IIG Việt Nam trên toàn quốc.

LỊCH THI GRE 2012 -2013

MÔN THI

NGÀY THI

ĐỊA ĐIỂM THI

GENERAL

20/10/2012

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

17/11/2012

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

09/02/2013

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

SUBJECT

13/10/2012

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

IIG Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh

10/11/2012

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

IIG Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh

20/04/2013

IIG Việt Nam - Trụ sở chính Hà Nội

IIG Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

IIG Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Ghi chú: Đối với bài thi này, IIG Việt Nam chỉ tổ chức thi mà chưa tiếp nhận đăng ký thi.

---------------------------------------

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty IIG Việt Nam:

Trụ sở chính

Số 75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: (84-4) 3773 2411

Fax: (84-4) 3835 9418

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Đà Nẵng

Số 266 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3565 888

Fax: (84-511) 3565 154

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Lầu 8, Tòa nhà số 538, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. HCM

Tel: (84-8) 3990 5888

Fax: (84-8) 3990 5999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  '; document.write(''); document.write(addy_text50093); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.