Lịch thi và trả kết quả

Bài thi GRE

GRE General là bài thi mở ra cho các thí sinh cơ hội học tập chương trình sau đại học ở nhiều chuyên ngành tại nhiều quốc gia trên Thế giới. Điểm thi GRE là một trong những yếu tố được ưu tiên hàng đầu để ban tuyển sinh và hội đồng xét duyệt cấp học bổng sử dụng làm căn cứ bổ sung cho hồ sơ bậc đại học bên cạnh các văn bằng khác như bảng điểm và thư giới thiệu. Một số bài thi GRE theo môn chuyên ngành (Subject Test) không những cho ra điểm tổng mà còn thống kê cụ thể các điểm thành phần. Điều này giúp chỉ ra những điểm mạnh, yếu của từng thí sinh để các em có lộ trình học tập phù hợp nhằm nâng cao khả năng; đồng thời góp phần hữu hiệu vào việc xếp lớp và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.