Lịch thi và trả kết quả

Dự án "Thí điểm Kiểm định chất lượng tại 30 trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2010"

Từ những kinh nghiệm thực hiện các dự án thí điểm kiểm định chất lượng các cơ sở dạy nghề năm 2008, 2009 và tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên, liên danh IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam và CQAIE Hoa Kỳ đã chính thức trúng thầu và được Tổng cục dạy nghề tín nhiệm lựa chọn triển khai thực hiện dự án “Thí điểm kiểm định chất lượng tại 30 trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2010”. 

 

 

 

 Ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch IIG Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn dự án: “Thí điểm kiểm định chất lượng tại 30 trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2010”

Với gói thầu này, IIG Việt Nam & CQAIE Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định uy tín của mình  trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, kiểm định chất lượng dạy nghề nói riêng tại Việt Nam. Như vậy, cho đến nay, IIG Việt Nam đã chính thức cung cấp dịch vụ kiểm định và đánh giá ngoài cho 89% tổng số trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề đã được kiểm định trong cả nước.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.