Lịch thi và trả kết quả

Hội nghị công bố kết quả Kiểm định chất lượng 20 trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2009

Sáng ngày 12/3/2010, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, IIG Việt Nam cùng các đối tác là Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Quốc tế - CQAIE Hoa Kỳ và CQAIE Việt Nam đã tham gia buổi tổng kết Dự án Thí điểm kiểm định chất lượng 20 trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề năm 2009 và lễ công bố kết quả thí điểm kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2009 do Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

 

 

Ông Đoàn Hồng Nam phát biểu tại Hội Nghị công bố kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 2010

 

Tại buổi lễ, thay mặt đội ngũ chuyên gia của IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam và CQAIE Hoa Kỳ, ông Đoàn Hồng Nam đã trình bày kết quả kiểm định chất lượng của 20 trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề năm 2009, đồng thời nêu lên những khuyến nghị với các cơ sở dạy nghề và hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ quốc gia nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và trình độ cao.

Dự án Thí điểm kiểm định chất lượng tại 20 trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề năm 2009 được Liên danh IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam và CQAIE Hoa Kỳ thực hiện trên phạm vi cả nước trong thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2009. Dự án có sự tham gia của 58 kiểm định viên trong nước và quốc tế, trong đó 5% chuyên gia có trình độ Tiến sĩ và 50% chuyên gia có trình độ Thạc sĩ/sau đại học và 45% chuyên gia có trình độ Kỹ sư/Cử nhân. Dự án đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng quy trình khoa học và chuẩn quốc tế. Với kết quả thí điểm kiểm định chất lượng này, Tổng cục Dạy nghề cũng như Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra các quyết định công nhận các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời đưa ra những bài học và phương hướng đảm bảo, nâng cao chất lượng dạy nghề trong thời gian tới.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.