Lịch thi và trả kết quả

Dự án đánh giá ngoài 20 trường đại học năm 2009

IIG Việt Nam cùng liên danh nhà thầu CQAIE Việt Nam – CQAIE Hoa Kỳ (Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế - Hoa Kỳ) đã chính thức thắng thầu Dự án Tư vấn triển khai đánh giá ngoài đối với 20 trường đại học của Việt Nam bao gồm:

 

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
3. Trường Đại học Giao thông Vận Tải TP.HCM
4. Trường Đại học Luật TP Hồ chí Minh
5. Trường Đại học Hải Phòng
6. Trường Đại học Khoa học (ĐH Huế)
7. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
8. Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
9. Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)
10. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
11. Trường Đại học Luật TP.Hà Nội
12. Trường Đại học Mỏ Địa chất
13. Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)
14. Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Huế)
15. Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)
16. Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)
17. Trường Đại học Thể dục Thể thao I
18. Trường Đại học Thuỷ Lợi
19. Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
20. Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng

 

 

 

TS. Marjorie P. Lenn và TS. Nguyễn Đức Thuận ký kết hợp đồng Đánh giá ngoài

Dự kiến, đến giữa năm 2009 tại Việt Nam sẽ có 55 trường Đại học, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề được thực hiện đánh giá ngoài (kiểm định chất lượng). Cho tới thời điểm này, liên danh IIG Việt Nam (đại diện viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) – CQAIE Việt Nam – CQAIE Hoa Kỳ đã thực hiện đánh giá ngoài được 43 trên tổng số 55 trường. Thêm vào đó với việc tổ chức khoá tập huấn đánh giá ngoài cho 140 cán bộ đến từ 52 trường Đại học khu vực miền Bắc trong tháng 3 năm 2009 vừa qua và tập huấn 35 kiểm định viên đầu tiên về kiểm định chất lượng dạy nghề tháng 3 năm 2008, IIG Việt Nam một lần nữa đã khẳng vị thế của mình trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo trong hệ thống các trường Đại học và hệ thống các trường Cao đẳng và Trung cấp nghề tại Việt Nam.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.