Lịch thi và trả kết quả

Thành công của khóa tập huấn "Đánh giá ngoài để Kiểm định các trường đại học"

Khoá tập huấn “Đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng các trường đại học” được tổ chức bởi IIG Việt Nam - Đại diện Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ và CQAIE Việt Nam – thành viên của Trung tâm Đảm bảo Chất Lượng Giáo dục Quốc tế (CQAIE Hoa Kỳ) phối hợp cùng Dự án Giáo dục Đại học 2 và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 23/3 – 27/3/2009 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Các học viên được trao chứng chỉ sau khoá học

Khoá tập huấn với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ cần thiết về đánh giá ngoài nói riêng và kiểm định chất lượng nói chung cho đội ngũ chuyên gia đánh giá ngoài giáo dục đại học của Việt Nam trong tương lai đã chứng kiến sự tham gia đầy đủ và sôi nổi của 140 học viên là những cán bộ thuộc các đơn vị đảm bảo chất lượng đến từ 52 trường đại học, học viện khu vực phía Bắc, các chuyên gia giáo dục đại học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp quan tâm tới giáo dục đại học,v.v...

Khoá tập huấn bao gồm nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hữu ích, tập trung vào những vấn đề như:

(1) Quy định của Việt Nam về Kiểm định chất lượng các trường đại học

(2) Tổng quan hệ thống ĐBCL, KĐCL tại Việt Nam & các nước trên thế giới

(3) Quy trình đánh giá ngoài của Việt Nam và các nước trên thế giới

(4) Kinh nghiệm đánh giá ngoài của Việt Nam và các nước trên thế giới

(5) Chương trình làm việc của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

(6) Một số kỹ năng cần thiết của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Như vậy, cùng với các hoạt động đánh giá ngoài và tập huấn đã được thực hiện từ các năm 2007, 2008 và đang thực hiện năm 2009, với khoá tập huấn này, IIG Việt Nam & CQAIE Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định uy tín của mình trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học nói riêng, giáo dục Đại học và Dạy nghề nói chung tại Việt Nam.

Kết thúc khoá học, các học viên đã được IIG Việt Nam & CQAIE Việt Nam cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học và đáp ứng điều kiện tham gia các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trường đại học trong thời gian tới.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.