Lịch thi và trả kết quả

Giới thiệu về Các đối tác liên kết

1. Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF)

 

Địa chỉ: Phòng 502, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Website: www.vef.gov

 

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.