Lịch thi và trả kết quả

Chương trình ISPN

Nâng cao năng lực đào tạo và hành nghề điều dưỡng tại Việt Nam, Lào, Campuchia

Chương trình này giúp nâng cao năng lực đào tạo và thực hành điều dưỡng thông qua một kì thi điều dưỡng viên cấp độ 1; đánh giá các kiến thức chuyên ngành điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chương trình CGFNS - ISPN bao gồm 2 cấu phần:
1. Đánh giá năng lực của điều dưỡng viên cấp độ 1
2. Kỳ thi sát hạch kiến thức điều dưỡng
Giới thiệu chung về chương trình
Các điều dưỡng viên sinh sống tại Việt Nam, Lào, Campuchia mong muốn tham gia vào chương trình ISPN của CGFNS phải là những người đã tốt nghiệp các trường đào tạo y tế được chính phủ nước sở tại cấp phép và đã được phép hành nghề điều dưỡng tại nước đó. Những điều dưỡng viên đáp ứng đủ các yêu cầu trên sẽ tham gia một bài thi trắc nghiệm khách quan trên giấy được thiết kế bởi các chuyên gia khảo thí về điều dưỡng. Bài thi này bao gồm 2 phần cho phép kiểm tra và đánh giá kiến thức cũng như trình độ hiểu biết về nghiệp vụ điều dưỡng của các thí sinh.
Với tên gọi CGFNS Qualifying Exam, bài thi này đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới từ năm 1977 dành cho các điều dưỡng viên nước ngoài muốn hành nghề điều dưỡng tại Hoa Kỳ. CGFNS Qualifying Exam được thiết kế phù hợp cho cả 2 chương trình: Chương trình cấp chứng chỉ hành nghề của CGFNS (CGFNS Certification Program) và chương trình VisaSreen – chương trình sàng lọc đối tượng để cấp Visa vào Mỹ.
Ngoài ra, bài thi sát hạch CGFNS Qualifying Exam cũng được xem là cơ sở tốt để dự báo khả năng thành công trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng tại Mỹ (NCLEX-RN)
Bài thi CGFNS Qualifying Exam bao gồm 2 phần: Phần 1 có 150 câu hỏi với thời gian làm bài là 2 giờ 30 phút; Phần 2 có 121 câu hỏi với thời gian làm bài là 2 giờ.
Bài thi tập trung vào 4 lĩnh vc chính về điều dưỡng: Chăm sóc sc khe người lớn, Chăm sóc sc khe trem, Chăm sóc sc khe tâm thn và Chăm sóc sc khe bà m và tr em. Các  nội dung được đánh giá bao gm:
Chăm sóc an toàn và hiu qu dựa trên kh năng quản lý từng cá nhân khách hàng, tránh được các tổn thương trong quá trình điều trị và chăm sóc.
Tăng cường và duy trì sc khe thông qua việc đáp ứng các nhu cu luôn muốn tồn tại và phát trin trong suốt cuộc đời họ bao gồm cả việc phòng nga bnh tật và kh năng điu tr  bệnh sớm.
Chăm sóc điu dưỡng gn lin vi nhu cu hoà hợp về tâm lý xã hội ca khách hàng, bao gm: đánh giá sc khe tâm thn và chăm sóc các cảm xúc của khách hàng, kh năng thích nghi vi sự suy giảm về cảm xúc hoặc thể chất, cũng như nhu cu về tăng hoc gim mức kích thích tới các giác quan của họ.
S hoà hợp về  sinh lý tập trung vào việc thể hiện các chức năng tương xứng trong h thng cơ thể, bao gm h hô hp, h tun hoàn, hệ tiết niu, h tiêu hóa, h thn kinh, hệ min dch, hệ ni tiết, hệ sinh sn, h bì, và h cơ xương.
  Qui trình điu dưỡng, kỹ năng chăm sóc, kĩ năng giao tiếp, cách ghi chép hồ sơ,  năng lực truyền đạt và học tập.
Vui lòng truy cp trang web www.cgfnsvietnam.com đ biết thêm chi tiết v chương trình CGFNS-ISPN Vit Nam, Lào, Campuchia

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.