Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi khác

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ENGLISH DISCOVERIES (ED)
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 14:59
ENGLISH DISCOVERIES (ED) là một chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service- ETS) cung...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.