Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=63 Vị trí Trung tâm Tin học Miền núi – ĐH Sư phạm Thái Nguyên