Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=62 Vị trí ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên