Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=14 Vị trí ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh