Chi tiết tin tức
01/03/2023
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN ẢNH THẺ ĐĂNG KÝ DỰ THI BÀI THI TOPIK

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về các quy định đối với ảnh và giấy tờ tùy thân sử dụng khi đăng ký và dự thi bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau: 

GIẤY TỜ TÙY THÂN 

 1. Quy định:  

Khi đăng ký dự thi bài thi TOPIK, Thí sinh cần mang theo bản gốc của 1 trong các loại giấy tờ tùy thân sau: CMND, CCCD, Hộ chiếu.  

Đối với TS chưa đủ tuổi làm giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu), TS sử dụng Bản sao giấy khai sinh (sao y bản chính) và Giấy xác nhận có ảnh, dấu giáp lai và chữ ký của nhà trường đang theo học. Vui lòng tải mẫu “Giấy xác nhận” tại đây.   

Đối với TS sử dụng CMND 12 số/ CCCD/ HC (có ghi nhận số CCCD/ CMND 12 số trong HC), hoặc trong trường hợp phát sinh nhu cầu kiểm chứng thông tin, IIG Việt Nam có quyền yêu cầu TS bổ sung các giấy tờ khác (bản gốc) như: SHK/ CMND 9 số/ HC có số CMND 9 số/ CCCD/ CMND 12 số/ Giấy xác nhận của Công an/… 

Đối với TS là người nước ngoài, Hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất được chấp nhận sử dụng. 

 1. Quy cách: 

– CMND/CCCD/ Hộ chiếu: còn hạn và nguyên gốc, không bong/rách/nhàu nát. Giấy tờ phải có đầy đủ ảnh, chữ ký và dấu xác nhận gốc của Công an, các chi tiết trên giấy phải còn rõ nét, không có dấu hiệu chỉnh sửa.  

– Đối với CMND: không ép lụa, ép dẻo, không là viền, không bong/rách/ hở phôi giấy, thông tin & dấu giáp lai rõ ràng. 

ẢNH THẺ 

 1. Kích thước: 3x4cm, không tính khoảng trắng của viền ảnh, không sử dụng ảnh 4x6cm cắt trên máy tính hoặc bất kỳ cách nào thành 3x4cm. Kích thước của tệp hình ảnh không vượt quá 200KB, 354 * 472 pixel 
 1. Ảnh màu rõ ràng, sắc nét, nhận diện được đầy đủ đường nét khuôn mặt 
 1. Quy cách:  

– Chụp không quá 3 tháng 

– Không dùng ảnh scan/ can thiệp photoshop 

– Ảnh chụp chính diện, rõ mặt, không đeo kính, tóc gọn gàng (để lộ hoàn toàn khuôn mặt), đầu để trần, trang phục lịch sự, không cười lộ răng, không sử dụng ảnh tự chụp 

– Chỉ chấp nhận file ảnh tải lên là file ảnh thẻ gốc. 

 1. Ảnh không đủ điều kiện: ảnh chụp bằng điện thoại, ảnh scan, ảnh đen trắng, ảnh mờ không nhận dạng được, ảnh có đội mũ, đeo kính râm/tai nghe, để tóc mái quá dài, ảnh chụp không chính diện (chụp từ phía bên dưới/trên, trái/phải), ảnh có mặt người khác hoặc đồ vật khác. 

Trân trọng thông báo! 

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

——————————————-

토픽 시험 접수를 위한 신분증 및 증명 사진에 관한 규정

베트남IIG 사무소에서 시험 접수 신청 및 참가 시 사용되는 사진 및 신분증에 관련한 규정에 대해 가장 완전하고 정확한 정보를 제공받을 수 있도록 다음과 같이 구체적인 규정을 알려드립니다.

신분증

 1. 규정

토픽 시험에 응시할 때 응시자는 주민등록등본, 시민 신분증, 여권 등 신분증 중 한 가지 원본을 지참해야 합니다. 

신분증 (주민등록증/신분증/여권)을 만들 수 없는 미성년 응시자의 경우, 응시자가 출생 증명서 사본과 IIG 양식에 따른 사진이 있는 신원확인 증명서 (학교 인계도장.사인)을 지참해야 합니다. 신원확인 증명서는 링크에 참조하시기 바랍니다.

12자리 주민등록증/주민등록증/여권(여권에 12자리 주민등록번호/ 주민등록번호가 기재되어 있음)을 사용하는 응시자나 정보검증에 필요한 경우, 베트남IIG는 응시자에게 호적등록부/주민등록증 (숫자 9짜리)/여권 (주민등록번호 기재)/주민등록증/ 경찰 신원확인 증명서 등 다른 서류(원본)를 보완할 요구할 권리가 있습니다.

외국인 응시자의 경우, 허용하는 신분증은 여권뿐입니다.

 1. 규격:

– 신분증/주민등록증/여권: 벗겨지거나 찢어지거나 씌워지지 않은 유효한 원본. 서류는 사진, 서명 및 유관기관의 인감 원본으로 가득해야 하며 서류의 세부 사항은 수정 흔적 없이 명확해야 합니다.

– 신분증의 경우: 실크 압착, 유연 압착, 테두리 없음, 백지의 벗겨짐/찢김/열림 없음, 명확한 정보 표시. 

증명 사진

 1. 크기: 가로 3cm X 세로 4cm, 이미지 테두리의 공간을 제외하고​​ 3x4cm로 어떤 방법으로도 컴퓨터에서 크롭된 4x6cm 사진을 사용하지 마십시오. 200KB, 354 * 472 픽셀을 초과하지 않아야 합니다.
 2. 시잔은 선명하며 얼굴 윤곽을 완전히 알아볼 수 있는 컬러 사진.
 3.  규격:

– 사진은 3개월 이내 촬영됩니다. 

– 스캔한 사진/포토샵 간섭을 사용하지 마십시오.

– 정면 사진, 얼굴 선명함, 안경을 쓰지 않고 깔끔한 머리(얼굴을 완전히 드러냄), 맨머리, 정장, 웃지 않고 이빨을 드러내지 않고 스스로 찍은 사진을 사용하지 않습니다.

– 업로드된 사진 파일만 원본 증명 사진 파일입니다.

4. 부적합 사진: 휴대폰으로 찍은 사진, 스캔 사진, 흑백 사진, 흐릿한 사진, 선글라스/헤드폰과 모자 쓴 사진, 앞머리가 너무 긴 사진, 얼굴을 잘못 찍은 사진 (아래/위, 왼쪽/오른쪽에서 촬영), 다른 사람의 얼굴이나 물체가 있는 사진입니다. 

이상입니다.

베트남IIG 교육 기관

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023