Chi tiết tin tức
01/03/2023
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI BÀI THI TOPIK

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định điều chỉnh thông tin thí sinh khi đăng ký dự thi bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau: 

 1. Phạm vi điều chỉnh thông tin trước ngày thi 
 1. Sai thông tin và được điều chỉnh: 
 • Sai số trong dãy số giấy tờ tùy thân hoặc sai ký tự chữ cái trong số hộ chiếu 
 • Sai họ tên (sai chính tả, thiếu kí tự) 
 • Sai 1 yếu tố trong ngày tháng năm sinh 
 • Các thông tin cá nhân khác (quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp, email) 
 1. Sai thông tin và không được điều chỉnh: 
 • Đổi loại giấy tờ tùy thân và ảnh của giấy tờ tùy thân 
 • Sai hoàn toàn thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, ID) 
 • Sai ảnh và yêu cầu đổi ảnh 
 1. Phạm vi điều chỉnh thông tin tại ngày thi 
 1. Sai thông tin và được điều chỉnh: 
 • Sai một yếu tố trong thông tin cá nhân (do thiếu ký tự) (Sai tên đệm, sai tháng sinh v.v..) 
 • Sai một yếu tố trong thông tin cá nhân (do viết sai chính tả) (Sai tên đệm, sai tháng sinh v.v..) 
 • Không có/thất lạc phiếu dự thi 
 1. Sai thông tin và không được điều chỉnh: 
 • Sai hoàn toàn thông tin 
 • Không mang giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/HC/Khác) 
 • Họ và tên trên giấy tờ tùy thân khác hoàn toàn với họ và tên trên Phiếu đăng ký dự thi 
 • Phiếu đăng ký dự thi không có ảnh hoặc không thể chứng minh người dự thi là thí sinh đăng ký 
 • Sai ảnh và yêu cầu đổi ảnh 
 1. Thời gian tiếp nhận điều chỉnh 
 • Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh thông tin (trong trường hợp thuộc diện được điều chỉnh) trước ngày thi, vui lòng liên hệ hotline 1900 636 929 trước ngày thi 02 ngày để được hướng dẫn và hỗ trợ.  
 • Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh thông tin (trong trường hợp thuộc diện được điều chỉnh) tại ngày thi, vui lòng báo với Giám thị phòng thi để được hướng dẫn và hỗ trợ. 
 1. Lưu ý 

Các trường hợp thuộc diện sai thông tin không được điều chỉnh sẽ không được tham dự thi và không được hoàn lệ phí thi. 

Trân trọng thông báo! 

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

TOPIK 시험 접수 정보 정정 안내 

IIG 베트남에서 시행하는 TOPIK시험의 응시자 정보 정정에 대해 아래와 같이 안내드 립니다 

 1. 시험 시행 정정 가능 내역 
 1. 정보 수정 가능 항목: 
 • 신분증에 있는 숫자가 잘못 입력되거나 여권에 있는 글자가 잘못 입력한 경우 
 • 영문 이름이 잘못 입력된 경우 (철자법 틀림, 글자 누락) 
 • 생년월일 중 1개가 잘못 입력된 경우 
 • 기타 개인정보 (국적, 성별, 직업, 이메일 정보) 
 1. 정보 수정 불가능 항목: 
 • 신분 증명 서류 종류 또는 서류 사진을 변경하는 경우 
 • 개인 정보가 완전히 잘못 입력된 경우 (성명, 생년월일, ID) 
 • 사진이 잘못 업로드하고 변경하는 경우 
 1. 시험당일 시험장에서 정정 내역  
 1. 정보 수정 가능 항목: 
 • 개인 정보중 한 가지가 틀린 경우 (철자법이 틀림으로) (중간이름 틀림, 생년월일의 생월이 잘못된 경우) 
 • 개인정보에 몇 가지 정보가 틀린 경우(글자 누락으로) (중간이름 틀림, 생년월일의 생월이 잘못된 경우…)  
 • 수험표가 없거나 분실된 경우 
 1. 정보 수정 불가능 항목: 
 • 개인 정보가 완전히 다르게 나오는 경우 
 • 신분증을 지참하지 않는 경우 (신분증/여권/주민등록증) 
 • 신분증상 성명은 수험표상 성명과 완전히 다르게 나오는 경우 
 • 수험표에 사진이 보이지 않거나 접수 신청자와 응시자가 같은 사람이라는 것을 증명할 수 없는 경우 
 • 사진이 잘못 업로드하고 변경 요청하는 경우 
 1. 정보 정정 접수 시간 
 • 시험전에 정보 수정을 필요하는 경우, 시험 전 2일까지 1900 636 929 핫라인으로 연락하여 지원을 요청하시기 바랍니다.  
 • 시험일 시험장에서 정보 수정을 필요하는 경우, 시험실 감독관한테 전달하고 지원을 요청하기기 바랍니다.  
 1. 주의 사항 

접수 정보가 잘못 되어 수정 불가능한 경우, 응시자가 시험에 참석하지 못하며 응시료를 환불 받지 못할 것입니다. 

이상입니다. 

교육기관 IIG베트남. 

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023