Chi tiết tin tức
01/03/2023
QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THI BÀI THI TOPIK

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về những quy định khi đăng ký thi bài thi TOPIK tại IIG Việt Nam, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau: 

1. Thí sinh cần đăng ký tài khoản trên website chính thống và duy nhất: https://topik.iigvietnam.com/ của IIG Việt Nam và hoàn thành việc khai hồ sơ theo các bước hướng dẫn. 

2. Thí sinh phải tự điền đầy đủ, chính xác các trường thông tin trên trang đăng ký trực tuyến; tải ảnh 3×4 và giấy tờ tùy thân theo đúng hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định. 

3. Thí sinh chỉ có thể đăng ký trong thời gian cổng đăng ký được mở. Trường hợp hết thời hạn đăng ký hoặc hệ thống ghi nhận đủ số lượng thí sinh cho đợt thi, cổng đăng ký sẽ được đóng và Thí sinh không thể đăng ký bổ sung.  

4. Để hoàn tất đăng ký, thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký, thí sinh cần thực hiện quá trình đăng ký từ đầu. Thí sinh được ghi nhận là đăng ký thành công chỉ khi đã hoàn tất các thủ tục thanh toán và nhận được email xác nhận thanh toán từ hệ thống.  

5. Thí sinh cần đọc kỹ “Quy định về giấy tờ tùy thân và ảnh thẻ” tại đây và đảm bảo ảnh thẻ cùng giấy tờ tùy thân đáp ứng đúng các tiêu chí trong quy định.  

6. Thí sinh cần đọc kỹ “Chính sách và điều khoản thanh toán bài thi Topik” tại đây trước khi thực hiện bước Thanh toán để đảm bảo quyền lợi của mình.  

7. Thí sinh vui lòng kiểm tra email cá nhân ngay sau các bước xác nhận từ hệ thống để đảm bảo được nhận đầy đủ thông tin và hướng dẫn. Trường hợp không nhận được email/ thông báo từ hệ thống trong vòng 24h, Thí sinh cần liên hệ hotline 1900 636 929 để được hỗ trợ. 

8. Thí sinh không thể hủy đăng ký hoặc thay đổi loại bài thi sau khi hoàn thành Thanh toán và có thông tin xác nhận từ hệ thống.  

9. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh thông tin hồ sơ, Thí sinh vui lòng đọc kỹ Quy định điều chỉnh thông tin tại đây.  

10. Thí sinh sẽ bị từ chối thi và không hoàn lệ phí thi vào ngày thi nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: Sai hoàn toàn thông tin đăng ký so với giấy tờ; Không mang theo giấy tờ tùy thân/ giấy tờ tùy thân không hợp lệ; Họ và tên trên giấy tờ tùy thân khác hoàn toàn với họ và tên trên Phiếu đăng ký dự thi; Phiếu đăng ký dự thi không có ảnh hoặc không thể chứng minh người dự thi là thí sinh đăng ký; Sai một yếu tố trong thông tin cá nhân (do thiếu ký tự, sai tên đệm, sai tháng sinh, v.v..) 

Trân trọng thông báo! 

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

토픽 시험 접수 규정

IIG베트남에서 시행한 TOPIK시험을 정확하게 지원할 수 있도록 토픽 시험에 접수 신청할 때 아래와 같이 접수규정에 관한 내용으로 알려드립니다.

  1. 응시자가IIG베트남의 : https://topik.iigvietnam.com/ 페이지에서 계정을 등록하여 안내된 절차에 따라 계정 등록을 해야 합니다. 
  2. 응시자가 본인 직접으로 온라인 접수 사이트에 접속하여 요청하는 모든 정보를 정확하게 입력해야 하며, 규정에 따라3×4cm증명사진 및 신분증 사진을 업로드하며, 제출한 정보에 대한 책임을 져야 한다. 위반하면 규정에 따라 응시자는 모든 책임을 집니다.
  3. 응시자는 접수 포털이 열려 있는 기간에만 접수 신청할 수 있습니다. 접수 기간이 만료되거나 시스템에서 최대 인원수로 신청 받은 경우에 접수 포털이 종료되어 응시자가 추가 신청할 수 없습니다. 
  4. 응시자는 신청을 완료하기 위해 정보 입력을 완료한 후 결제 페이지로 30분이내에 전환하여 납부진행해야 합니다. 이 시간이 초과되면 입력한 정보를 모두 초기화되어 접수신청을 처음부터 다시 시도해야 됩니다. 납부를 완료하고 시스템에서 결제확인서를 받아야 접수신청과정이 성공적으로 끝납니다.
  5. 응시자는 여기에서 “본인 인증서류 및 증명 사진에 관한 규정”을 자세히 읽으며 신분증과 증명 사진은 규정에 따라 준수시켜야 합니다.
  6. 응시자는 자신의 권리를 보장하기 위해 응시료를 납부하기 전에 여기에서 “결제 정책 및 약관”을 잘 확인해야 합니다.
  7. 응시자는 시스템에서 신청한 후 확인 또는 안내 이메일 등을 받았는지 등록한 이메일로 들어가서 확인해야 합니다. 24시간 이내에 확인 이메일를 받지 못하는 경우 1900.636.929핫라인으로 연락하시기 바랍니다.
  8. 응시자는 응시료 납부하고 시스템에서 확인 이메일을 받은 후에는 시험 접수를 취소하거나 시험 수준을 변경할 수 없습니다.
  9. 응시자가 지원 정보를 수정하는 경우, 1900 636 929 핫라인으로 연락하시기 바랍니다. 정보 수정 요청 기한은 접수시간 이후 1일까지 진행하고 있습니다. 
  10.  응시자는 다음 중 하나의 경우를 위반하는 경우 납부한 응시료의 환불 없이 시험 응시자격을 무효 처리됩니다: 접수 신청시 제출한 정보와 증명 서류가 완전히 다르게 나오는 경우; 신분증을 지참하지 않거나 신분증이 부적합한 경우; 신분증상 성명과 수험표상 성명이 완전히 다르게 나오는 경우; 수험표에 사진이 없거나 응시자가 신청한 지원자이라는 것을 인증할 수 없는 경우; 개인정보 1개 항목 오류 (글자 누락, 중간이름 오류, 생년월일 오류 등)

이상입니다.

교육 기관IIG 베트남

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023