Chi tiết tin tức
01/03/2023
HƯỚNG DẪN THAO TÁC ĐĂNG KÝ DỰ THI BÀI THI TOPIK

Chào mừng các Thí sinh đến với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn – TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức! Để bắt đầu đăng ký dự thi, Thí sinh vui lòng đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn thực hiện như sau:

 1. Hồ sơ cần chuẩn bị
 • File ảnh thẻ 3×4 có kích thước của tệp hình ảnh không vượt quá 200KB, 354 * 472 pixel, đảm bảo đúng quy chuẩn theo quy định về ảnh thẻ tại đây
 • Ảnh chụp mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân (CCCD/ CMND/ HC/Giấy khai sinh & Giấy xác nhận – dành cho thí sinh chưa đủ tuổi làm CCCD/CMND)
 • Giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định của IIG Việt Nam tại đây
 • Thẻ/ tài khoản ngân hàng có liên kết thanh toán trực tuyến với một trong các phương thức sau: Ứng dụng thanh toán VNPAYQR; Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng; Thẻ thanh toán quốc tế; Ví điện tử VNPAY
 • Các thông tin cần cung cấp: Họ và tên (tiếng Việt), Họ và tên (tiếng Hàn), Ngày tháng năm sinh, số giấy tờ tùy thân (CCCD/ CMND/ HC), Địa chỉ liên hệ, Số điện thoại liên hệ, Email nhận thông tin, Thông tin dự thi (lựa chọn theo lịch thi được cung cấp trên hệ thống)
 1. Các bước đăng ký trực tuyến

Bước 1: Truy cập đường link: https://topik.iigvietnam.com/ – website chính thức của bài thi TOPIK

Bước 2: Tạo tài khoản theo các bước sau:

 • Chọn Đăng nhập              Khách hàng cá nhân                Create Account

Lưu ý: Thí sinh tiến hành đăng nhập để đăng ký bài thi.

Bước 3: Đăng ký bài thi: Chọn bài thi TOPIK I hoặc TOPIK II theo đúng nhu cầu dự thi. Thí sinh có thể kiểm tra các thông tin về LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI, cũng như các QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN liên quan đến bài thi TOPIK tai các tab tương ứng trên website.

Bước 4: Nhập thông tin hồ sơ cá nhân (Thí sinh cần chuẩn bị file ảnh 3×4 và giấy tờ tùy thân như đã hướng dẫn ở trên để tải lên ở bước này)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 5: Nhập thông tin dự thi với các khu vực và địa chỉ mong muốn. 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Trong trường hợp, khu vực/ địa điểm thi đã hết số lượng được đăng ký, thí sinh vui lòng lựa chọn khu vực/ địa điểm thi phù hợp khác.

Bước 6: Thanh toán lệ phí thi. 

Lưu ý: 

Thí sinh có thể lựa chọn các hình thức thanh toán qua Quét mã QR/ Thẻ nội địa & tài khoản ngân hàng/ Thẻ thanh toán Quốc tế/ Ví điện tử VNPAY. Thí sinh cần thực hiện bước “Thanh toán ngay” trong vòng 30 phút. Nếu quá thời gian này, hệ thống sẽ không giữ chỗ và thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký thi.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 7: Nhận kết quả đăng ký dự thi

Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả đăng ký và thanh toán thành công trên website và email mà Thí sinh đã đăng ký. Vì vậy, Thí sinh cần kiểm tra email (bao gồm cả hòm thư spam) để chắc chắn rằng mình được nhận thông báo kết quả đăng ký và thanh toán thành công. 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 8: Nhận thông báo về số báo danh, phòng thi

Sau khi Thí sinh hoàn tất đăng ký bài thi, hệ thống sẽ tiến hành chia phòng thi và xếp số báo danh, sau đó sẽ gửi email thông báo cập nhật phòng thi và số báo danh trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, Thí sinh cần kiểm tra email (bao gồm cả hòm thư spam) để chắc chắn rằng mình được nhận thông báo này. 

Trường hợp Thí sinh không nhận được email trước ngày thi 02 tuần, Thí sinh vui lòng liên hệ hotline 1900.636.929 hoặc địa chỉ email: info@iigvietnam.edu.vn (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h30-17h30) để được hỗ trợ.

 1. Lưu ý

Thí sinh cần đọc kỹ tất cả các Quy định và Hướng dẫn dự thi để chắc chắn mình hiểu rõ các quy định liên quan đến bài thi

 1. Thông tin hỗ trợ Thí sinh

Trong trường hợp gặp vấn đề về kỹ thuật cần được trợ giúp, Thí sinh vui lòng liên hệ hotline 1900 636 929 hoặc địa chỉ emal: info@iigvietnam.edu.vn (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h30-17h30) để được hỗ trợ.

Chúc các Thí sinh hoàn thành bài thi với kết quả cao! 

Trân trọng, 

IIG Viet Nam

——————————————

TOPIK 시험 접수 안내 

IIG 베트남에서 시행하게 된 한국어 능력 평가 시험 TOPIK에 참석하는 것을 환영합니다. 시험 접수에 대해 아래와 같이 안내해드리니 잘 읽고 접수 신청하십시오. 

 1. 준비할 서류 
 • 여기에 증명사진에 관한 규정에 따라 가로 3cm x 세로 4cm, 354*472픽셀 증명사진 파일을 준비해야 합니다. 사진 파일 최대 용양이 200KB입니다. 
 • 신분증(주민등록증/신분증/여권/미성년지원자의 경우 신원확인증명서)의 앞.뒷면 사진 
 • 여기에 나와있는 IIG의규정에 따라 적합한 신분 증명서류. 
 • 아래와 같은 온라인 결제 가능한 카드 또는 은행계좌를 준비해야 합니다. 온라인 결제 방식: VNPAYQR 코드 결제 서비스, 국내 카드 또는 은행 계좌, 국제 지불 카드, VNPAY 전자지갑 
 • 제출해야 하는 정보: 베트남성명, 한국성명, 생년월일, 신분 증명 서류 등록번호 (신분증/주민등록증/여권), 연락처, 전화번호, 이메일 주소, 시험 접수 정보 (시스템에서 제공된 시험 일정에 따라 선택) 
 1. 온라인 접수 절차 

1단계: https://topik.iigvietnam.com/ 링크에 접속 – TOPIK시험의 정식 사이트 

2단계: 아래와 같은 절차로 계정 생성: 

 • 로그인             개인 고객                Create Account  

주의 사항: 지원자는 시스템에서 확인 이메일을 전송할 수 있는 이메일 주소 입력해야 합니다. 이메일로 받은 등록 성공 확인 이메일을 클릭한 후 시스템에 로그인하고 접수 신청할 수 있습니다. 

​​3단계: ​​시험 접수 신청: 해당 시험수준(TOPIK I/TOPIK II) 선택. 이 화면에서 시험일정, 시험장 및 TOPIK시험에 관한 규정 등을 확인할 수 있습니다.​ 

​​4 단계:​​ 지원자 개인정보 입력 ​​(이 단계에 가로3cmx세로 4cm 증명사진 파일 준비하여 업로드) 

​​5단계:​​ 시험응시 정보 입력 및 원하는 지역/시험장 선택. ​ 

​​선택한 시험장/시험지역은 만석되는 경우, 다른 시험장을 선택하고 신청시기 바랍니다.​  

​​6 단계:​​ 응시료 납부​  

​​주의 사항: 

​​결제 방식은  QR code 스캔, 국내 ATM카드 또는 은행 계좌, 신용 카드 또는 VNPAY전자지갑 등을 선택할 수 있습니다. 30분이내에 ‘바로 결제’버튼을 누르고 결제화면으로 이동시켜야 됩니다. 이 시간이 초과되면 입력한 모든 정보가 초기화되어 처음부터 시도해야 됩니다. 

​​7 단계​​: 접수 결과 확인​ 

​​결제 완료된 후 시스템에서 등록한 이메일 주소로 접수 성공 확인 이메일이 전송됩니다. 지원자가 확인 이메일을 받았는지 반드시 스팸을 포함해서 이메일 확인해야 합니다. ​ 

​​8 단계​​: 지원자 수험전호 및 시험실 배치 정보 수신​ 

​​시험 접수 완료 후 시스템에서 시험실 배치 및 수험번호 생성 작업을 진행합니다. 작업이 끝난 후 지원자의 이메일로 시험실 정보 및 수험번호를 전송합니다. 지원자는 이 통보 이메일을 받았는지 반드시 이메일을 확인해야 합니다. ​ 

시험일전 2주일까지 수험번호 안내 이메일을 받지 못하는 경우, 핫라인 1900.636.929 또는 이메일info@iigvietnam.edu.vn (오전: 8시-12시, 오후: 13시30분-17시30분)으로 지원 요청하십시오.  

 1. 주의 사항 

지원자는 시험에 관한 각 규정을 잘 이해할 수 있도록 시험응시 규정 및 안내를 잘 읽어야 합니다. 

 1. 지원자 지원 센터 

​​접수 신청과정에서 기술적인 문제가 발생하여 도움이 필요한 경우, 핫라인1900.636.929 또는 영업시간내 이메일로info@iigvietnam.edu.vn (오전: 8시-12시, 오후: 13시30분-17시30분) 연락하면 됩니다.​ 

​​시험을 잘 보고 높은 성적을 거두시길 바랍니다.  

​​이상입니다. 

​​IIG Viet Nam드림. 

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023