Schedule and result

Từ năm 2020 Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tự hào là đại diện chính thức và duy nhất triển khai bài thi SSAT tại Việt Nam.

 

1. Giới thiệu

SSAT (Secondary School Admission Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. SSAT đo lường các kỹ năng từ vựng, toán và đọc cơ bản mà học sinh cần để học tập hiệu quả ở các trường tư thục.

Từ năm 2020, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tự hào là đại diện chính thức và duy nhất của tổ chức EMA được triển khai bài thi SSAT tại Việt Nam.

SSAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận EMA – chuyên hỗ trợ chuyên môn và cung cấp các công cụ tuyển sinh chiến lược cho hơn 1300 trường tư thục.

2. Đối tượng dự thi SSAT                             

SSAT Elementary level - Dành cho học sinh lớp 3 và 4 để thi lên lớp 4 và 5.

SSAT Middle level - Dành cho học sinh lớp 5-7 để thi lên lớp 6 đến lớp 8.

SSAT Upper level - Dành cho học sinh lớp 8-11 để thi lên lớp 9 đến đào tạo sau đại học.

*Lưu ý: Kết quả thi SSAT của một học sinh chỉ nên được so sánh với các học sinh khác (cùng khối lớp và giới tính) cũng dự thi SSAT để xét tuyển vào một số trường tư thục chọn lọc nhất trên toàn nước Mỹ.

3. Cấu trúc bài thi SSAT

Bài thi SSAT là bài thi trên giấy.

Cấu trúc bài thi SSAT Elementary level

Tổng số lượng câu hỏi 104-106, thời gian thi là 2 giờ 5 phút

 

Phần thi

Thời gian

Số câu hỏi

Mô tả

Quantitative/Math

30 phút

30

Các câu hỏi về toán học quen thuộc với học sinh, nhưng cũng sẽ có những câu hỏi khó.

Verbal

20 phút

30

Các câu hỏi về từ vựng

Nghỉ giải lao

15 phút

 

 

Reading

30 phút

 28

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh bài đọc 

Writing Sample

15 phút

1

Viết 1 câu chuyện theo đề bài. Phần này không được tính điểm. Ban tuyển sinh sử dụng để đánh giá kỹ năng viết của học sinh

Experimental Section

15 phút

15-17

Các câu hỏi tổng hợp, với mục đích thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Phần này không được tính điểm

 

Cấu trúc bài thi SSAT Middle and Upper level

Tổng thời gian thi là 3 giờ 5 phút

 

Phần thi

Thời gian

Mô tả

Writing Sample

25 phút

Viết 1 câu chuyện theo đề bài. Phần này không được tính điểm. Ban tuyển sinh sử dụng để đánh giá kỹ năng viết của học sinh

Nghỉ giải lao

5 phút

 

Quantitative

30 phút

Các câu hỏi về toán học: đại số, hình học và các khái niệm toán học khác

Reading

40 phút

Trả lời câu hỏi xoay quanh bài đọc 

Nghỉ giải lao

10 phút

 

Verbal

30 phút

Các câu hỏi về từ vựng và khả năng liên kết ý

Quantitative

30 phút

Các câu hỏi về toán học: đại số, hình học và các khái niệm toán học khác

Experimental

15 phút

Các câu hỏi tổng hợp, với mục đích thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Phần này không được tính điểm

  

4. Cách thức đăng ký

Để dự thi SSAT, Quý khách hàng vui lòng đăng ký online trực tiếp theo link sau:

https://portal.ssat.org/Account/LogOn

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. edu.vn hoặc hotline 1900 636 929 (trong giờ hành chính).

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam!

------------------------------------

1. Overview

The SSAT is a standardized test used by admission officers to assess the abilities of students seeking to enroll in an independent school in the United States. The SSAT measures the basic verbal, math, and reading skills students need for successful performance in independent schools.

IIG Vietnam has proudly been EMA’s official representative that can administer the SSAT in Vietnam since 2020.

The SSAT is administered by the Enrollment Management Association (EMA), a nonprofit organization that provides professional support, advocacy, and smart, strategic enrollment tools to the enrollment offices of more than 1300 independent schools.

2. SSAT Test Takers

Elementary Level SSAT - For children currently in 3rd and 4th grades who are applying for admission to 4th and 5th grades.

Middle Level SSAT - For children currently in grades 5-7 who seek admission to grades 6 through 8..

Upper Level SSAT - For children currently in grades 8-11 who are applying for admission to grades 9 through PG (Post Graduate).

*Note: A student’s SSAT are compared only with other students (same grade/ gender) who take the SSAT to apply for admission to some of the most selective independent schools in the United States.

3. SSAT Format & Content

The SSAT is a pencil and paper test.

SSAT Elementary level test format

The total number of questions: 104-106. Duration: 2 hours, 5 minutes

Section

Time allotted

Number of Questions

Content

Quantitative/Math

30 minutes

30

A mixture of familiar basic mathematical concept familiar to students, as well as a few that may be a challenge.

Verbal

20 minutes

30

Vocabulary and analogies questions

Break

15 minutes

 

 

Reading

30 minutes

 28

Short passages with multiple-choice questions.

Writing Sample

15 minutes

1

There is one story-writing prompt. This story is not scored, but schools use it to assess writing skills.

Experimental Section

15 minutes

15-17

One section of mixed content questions (verbal, reading, and math). This section does not count toward reported scores

 

SSAT Middle and Upper level test format

Total testing time: 3 hours, 5 minutes

 

Section

Time allotted

Content

Writing Sample

25 minutes

An essay or a story. This writing sample is not scored but used by the school admission officers to assess a student’s writing skills.

Break

5 minutes

 

Quantitative (Section 1)

30 minutes

Questions on algebra, geometry, and other quantitative concepts

Reading (Section 2)

40 minutes

Questions based on reading passages

Break

10 minutes

 

Verbal (Section 3)

30 minutes

Questions on vocabulary, verbal reasoning, and ability to relate ideas logically

Quantitative (Section 4)

30 minutes

Questions on algebra, geometry, and other quantitative concepts

Experimental (Section 5)

15 minutes

One section of mixed content questions (verbal, reading, and math). This section does not count toward reported scores.

  

4. Registration

To take a SSAT, please register online using the following link: https://portal.ssat.org/Account/LogOn

For further information, kindly contact us at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or via our hotline 1900 636 929 (during office hours).

IIG Vietnam!

 

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.