Schedule and result

IIG Viet Nam

Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp
Created on Friday, 23 October 2020 09:38
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các bước của quy trình tuyển dụng nhằm đáp ứng tuyển đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu...
Trưởng phòng Kinh doanh
Created on Thursday, 22 October 2020 09:11
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
Trưởng phòng Nhân sự
Created on Wednesday, 21 October 2020 10:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính - Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch nguồn Nhân lực của Công ty Xây dựng, đệ...
Chuyên viên Pháp chế
Created on Saturday, 29 August 2020 10:28
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu tư vấn pháp lý - Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức trong toàn hệ thống IIG Việt Nam; -...
Trưởng phòng Kinh doanh (Học viện IIG)
Created on Wednesday, 05 August 2020 13:57
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của học viện IIG - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TỔNG QUAN: Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo của Học viện IIG, và đảm bảo các công...
Nhân viên Hành chính - Kho
Created on Wednesday, 15 July 2020 12:09
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.1.   Quản lý kho Công ty: - Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng; - Nhận các chứng từ giao...
Nhân viên Hành chính- Tổ chức thi
Created on Tuesday, 14 July 2020 16:21
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.