Schedule and result

Trưởng phòng Nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Nhiệm vụ chính

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch nguồn Nhân lực của Công ty

 • Xây dựng, đệ trình, đề xuất thay đổi các chính sách, quy trình liên quan đến quản trị nguồn nhân lực của Công ty, bao gồm lập kế hoạch nhân lực, lựa chọn và tuyển dụng, lương và khen thưởng, đánh giá kết quả thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Tổ chức thực hiện các chính sách, quy trình quản trị nguồn nhân lực tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, thử việc, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cho nghỉ việc.

- Tuyển dụng

 • Phối hợp cùng phó phòng trong tuyển dụng và kiểm soát hoạt động tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các bộ phận, đơn vị.

- Đào tạo

 • Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo nhân sự trong Công ty.
 • Xây dựng chính sách đào tạo, tổ chức cho CBNV tham gia đào tạo. Theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo

- Đánh giá

 • Tổ chức đánh giá kết quả công việc nhân viên, định hướng nghề nghiệp, phát triển năng lực nhân viên định kỳ 6 tháng và 1 năm.

- Lương thưởng và các chính sách, chế độ

 • Tham mưu cho Ban giám đốc các chính sách và hệ thống lương thưởng phù hợp với hoạt động của công ty.
 • Xây dựng và giám sát hệ thống lương thưởng và các chính sách chế độ cho người lao động của Công ty.
 • Tổ chức quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhân viên trong Công ty.

- Quan hệ lao động

 • Giám sát việc tuân thủ nội quy lao động và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhân viên, giải quyết các khiếu nại và tranh chấp lao động.
 • Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hội thảo, đảm bảo các tiêu chuẩn phúc lợi dành cho nhân viên.

- Tổ chức quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhân viên trong Công ty.

- Xây dựng hệ thống quản trị theo từng thời kỳ của Công ty.

 • Rà soát, xây dựng, vận hành và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, hệ thống bản mô tả công việc cho các bộ phận.
 • Rà soát, xây dựng, vận hành và điều chỉnh hệ thống lương thưởng
 • Rà soát, xây dựng, vận hành và điều chỉnh các quy trình quy chế

- Quản lý

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của bộ phận.
 • Tổng hợp, lập báo cáo thực hiện kế hoạch của bộ phận định kỳ hoặc theo yêu cầu.
 • Tham gia tuyển dụng nhân sự trong bộ phận.
 • Phân công công việc, đánh giá nhân viên trực tiếp phụ trách.
 • Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên trong bộ phận.
 • Đảm bảo sự tuân thủ  nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong bộ phận.

- Thực hiện tái cơ cấu Công ty:

 • Tham mưu cho BGD và chỉ đạo việc thực hiện tái cơ cấu lại các bộ phận của Công ty.
 • Thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp (phân cấp quản lý, định biên nhân sự, chiến lược nhân sự…).
 • Tham mưu cho BGD về các công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, chế độ chính sách, xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban; Xây dựng, soạn thảo, chỉnh sửa các qui trình, nội qui, quy chế nội bộ ...

2. Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, nội quy, quy định, quy chế của Công ty.

- Tham gia xây dựng và quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

QUYỀN HẠN

 • Có quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá nhân sự trong bộ phận
 • Có quyền đề xuất thay đổi, điều chỉnh các chính sách, quy trình, quy chế và hệ thống vận hành hoạt động của Công ty

Có quyền sử dụng các phương tiện làm việc riêng đã được bàn giao và các trang thiết bị chung của Công ty

YÊU CẦU NĂNG LỰC

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự

- Kỹ năng

 • Trình độ Tiếng Anh: TOEIC 550 điểm (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL 5.5)
 • Tin học văn phòng thành thạo
 • Giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Lập kế hoạch
 • Xây dựng quan hệ
 • Quản lý và phát triển con người
 • Xây dựng tổ chức
 • Xây dựng hệ thống

- Kinh nghiệm

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự.
 • Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai lương 3P, BSC, KPIs.

- Phẩm chất:

 • Chịu được áp lực công việc
 • Nhạy bén, linh hoạt
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
 • Cam kết

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Nhận được mức lương phù hợp năng lực, tăng lương định kì hàng năm;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức;

- Khám Sức khỏe hàng năm;

- Chế độ thưởng tết & thưởng tháng lương thứ 13 đến 16 tuỳ theo đánh giá kết quả làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty;

- Chế độ giảm giá 50% các khóa đào tạo chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và Tin học quốc tế;

- Chế độ du lịch hàng năm, các chương trình team building;

- Môi trường giáo duc, văn hóa hòa đồng, chia sẻ;

- Chế độ quy đổi ngày phép dư thành tiền (vào cuối năm);

- Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, thưởng Lễ tết ....;

- Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: IIG Việt Nam - 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 28/02/2021

LIÊN HỆ VÀ ỨNG TUYỂN

SĐT: 0966 843 003 hoặc 02437732411 Ext. 160 (Ms. Mai Anh)/ Ext. 184 (Ms. Ngân)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.