Schedule and result

IIG Viet Nam

Chuyên viên Dự án (Nhân sự)
Created on Friday, 19 February 2021 14:38
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Triển khai Kế hoạch xây dựng Hệ thống quản trị nguồn nhân lực quy chuẩn, khoa học và vận hành hiệu quả; -...
Thư ký Dự án (ISO)
Created on Friday, 19 February 2021 14:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo, phân công, giao việc từ Trưởng ban dự án và Trưởng cấu phần Quản...
Trưởng nhóm quản lý kho
Created on Saturday, 06 February 2021 09:08
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của bộ phận kho: - Xây dựng kế hoạch sử dụng đề thi và các...
Nhân viên Thủ kho
Created on Wednesday, 27 January 2021 10:21
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý kho đề - Chuẩn bị bút chì, answer sheet cho các kỳ thi hàng ngày và định kỳ; - Xuất/ nhập kho đề thi...
Trưởng phòng Thanh tra & Kiểm soát nội bộ
Created on Tuesday, 17 November 2020 14:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý chất lượng; Cải tiến, chuẩn hóa Hệ thống quy trình, quy định của Công ty Xây dựng và kiện toàn hệ...
Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp
Created on Friday, 23 October 2020 09:38
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các bước của quy trình tuyển dụng nhằm đáp ứng tuyển đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu...
Trưởng phòng Kinh doanh
Created on Thursday, 22 October 2020 09:11
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
Trưởng phòng Nhân sự
Created on Wednesday, 21 October 2020 10:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ chính - Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch nguồn Nhân lực của Công ty Xây dựng, đệ...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.