Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Nghiên cứu sản phẩm: - Nghiên cứu và nắm vững nội dung và giá trị của các sản phẩm IT của công ty bao gồm...
Nhân viên Kế toán hỗ trợ
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:53
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ sắp xếp, hoàn thiện chứng từ, đóng sổ sách kế toán; - Nhập liệu vào phần mềm kế toán.  + Nhập...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Bán khóa học tiếng anh cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh số được giao; - Chủ động tìm kiếm các khách hàng tiềm...
Phó phòng Marketing
Created on Saturday, 09 September 2017 11:13
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Trực tiếp tổ chức thực hiện, giám sát và báo cáo các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm: - Xây dựng chiến...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.