Schedule and result

IIG Viet Nam

Nhân viên Hành chính - Lễ tân
Created on Tuesday, 01 September 2020 11:50
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.1.   Công tác lễ tân: - Đón tiếp khách hàng, đối tác tới liên hệ công việc tại văn phòng công ty theo đúng quy...
Chuyên viên Pháp chế
Created on Saturday, 29 August 2020 10:28
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu tư vấn pháp lý - Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức trong toàn hệ thống IIG Việt Nam; -...
Giám đốc Kinh doanh
Created on Tuesday, 25 August 2020 11:23
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, xây dựng mục tiêu hàng năm của mảng kinh doanh & dự án; -...
Trưởng phòng Kinh doanh (Học viện IIG)
Created on Wednesday, 05 August 2020 13:57
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của học viện IIG - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và...
Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Created on Thursday, 23 July 2020 15:59
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Quản lý mảng dịch vụ khách hàng toàn quốc. 1. Mảng công việc Dịch vụ khách hàng - Xây dựng bộ máy, cơ cấu...
Chánh Văn phòng
Created on Saturday, 04 July 2020 14:49
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động văn phòng của Công ty và hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản trị,...
Chuyên viên điều phối Dự án
Created on Thursday, 04 June 2020 17:15
MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Tham gia vào việc xây dựng và ban hành các quy trình, chính sách dự án. • Tìm kiếm và triển khai dự án: - Tìm...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện hoạt động đăng ký thi tại Quầy - Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng thủ tục đăng ký thi...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.